Szkolenia dla Spawaczy Gazowych

Bezpieczeństwo Spawaczy Nadrzędną Wartością


Zasadniczym celem przedsiębiorstw handlowych jest osiągnięcie maksymalnego zysku, jednak od każdej reguły są wyjątki potwierdzone np. stałością dostaw, przez ponad 25 lat, do kopalń, stoczni, zespołów elektrowni itd.

W kontaktach handlowo–technicznych z Odbiorcami realizujemy nasz podstawowy cel – zapewnienie jakości dostaw gwarantującej bezpieczeństwo dla życia i zdrowia spawaczy oraz obiektów, w których prowadzone są prace w zakresie spawania i cięcia gazowego. Niejednokrotnie w przeszłości, nawet za cenę ewentualnego przegrania naszej oferty, rezygnowaliśmy z dopuszczanej w zapytaniach ofertowych możliwości zaproponowania dostawy zamienników w stosunku do oryginalnych wyrobów lub części zamiennych palników i reduktorów gazowych produkcji POMET i PERUN. Nie jest tajemnicą, że wiele firm handlowych (nawet największych), często nieświadomych spowodowania zagrożeń BHP i p.poż., dla obniżenia średniej ceny zakupu i stania się bardziej konkurencyjnym, - na jedno, wspólne konto materiałowe wprowadzają palniki, reduktory i części zamienne zakupywane zarówno od ww. producentów jak i z innych, tańszych źródeł. W asortymencie osprzętu do spawnia gazowego nigdy nie kupowaliśmy tzw. “podróbek”. Nawet inżynierom spawalnikom, którzy osobiście nie widzieli skutków cofnięcia płomienia w palniku, trudno uwierzyć jaka jest skala zagrożenia dla stanu BHP i p.poż. oraz strat materialnych ze strony małego, stosunkowo taniego, niesprawnego palnika acetylenowo-tlenowego. Szczęśliwie uniknęli widoku obszernych poparzeń spawaczy zagrażających ich życiu, przerażenia współuczestników wypadków, rozerwanych węży, które miotały płomieniem i szczątków stalowych butli gazowych po eksplozji – powodujących śmierć spawacza, zniszczenia konstrukcji hali itp. Najtragicznejszy wypadek miał miejsce 4.02.2010 w Policach.

Od 1975 roku, jeszcze jako pracownik POMET, prowadzę nieodpłatne szkolenia spawaczy gazowych w zakresie bezpieczeństwa. Także w Policach, po ww. wypadku, udało mi się przekonać spawaczy, świadków tragedii, że praca przy użyciu oryginalnych palników i stosowanie prawidłowych zasad ich obsługi jest zajęciem bezpiecznym. Zaszczytem dla mnie pozostaje opinia Nadsztygara d/s Spawalnictwa Kopalni RUDNA, który uznał moje działania w temacie bezpieczeństwa spawaczy jako misję.

Na przestrzeni ponad 18 lat pracy na stanowisku kierownika Dz. Kontroli Jakości w POMET uczestniczyłem wielokrotnie w ocenie przyczyn wypadków podczas spawania i cięcia gazowego. Byłem odpowiedzialny za jakość wykonania ponad 1 mln. kpl. palników. Z tamtych doświadczeń wyniosłem dogłębne przekonanie, które wpajam naszym pracownikom, o nieopłacalności szukania zysków handlowych wszelkimi sposobami. Wiem jak trudno wytłumaczyć się przed prokuratorem, który oskarża konkretne osoby o przyczynienie się do powstania wypadku.

Lech Krzyżaniak

© WROKLECH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Design: LamedWP